Vítejte

Valná hromada AVOZ ČR se uskuteční ve čtvrtek 24.10.2014 od 10:00 do 13:00 hodin v zasedací místnosti firmy PROSPORT PRAHA s.r.o., Ke mlýnu 1, 14900 Praha 4 – Újezd u Průhonic. Dojezdové informace najdete na: www.prosport.cz/prodejna

ASOCIACE VÝROBCŮ A OBCHODNÍKŮ SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ ČESKÉ REPUBLIKY - AVOZ ČR - IČO : 48512141
byla založena v roce 1993 jako sdružení fyzických a právnických osob - registrace MV ČR 17.5.1993 pod číslem VS/1-20 7058/93-R.

Historie:

Asociace byla založena v roce 1993 s cílem hájit zájmy svých členů - výrobců, dovozců, poskytovatelů služeb, velkoobchodníků a maloobchodníků v oblasti sportovního zboží -  ve vztahu ke státním orgánům a starat se o zlepšování podmínek pro podnikání v dané oblasti. Již v roce 1994 se stala členem Světové federace sportovního průmyslu WFSGI a rok později i členem Evropské federace sportovního průmyslu FESI. V současnosti je AVOZ ve WFSGI zastupován FESI v rámci kolektivního členství Evropské federace ve Světové federaci. Význam členství AVOZ ČR ve FESI výrazně vzrostl po vstupu ČR do Evropské unie, neboť toto členství poskytuje asociaci platformu pro účast na tvorbě a připomínkování celoevropské legislativy.

Činnost AVOZ ČR je soustředěna do odborných pracovních komisí, které jsou platformou pro diskusi a sjednocování stanovisek. Společné požadavky jsou pak předkládány vládním a legislativním orgánům a prostřednictvím FESI i administrativě EU. Významná je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v otázkách importní politiky a při zajišťování podpory pro propagaci českých výrobců v zahraničí.

AVOZ ČR úzce spolupracuje s Českou asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK v rámci recipročního kolektivního členství. AVOZ ČR spolupracuje i s Hospodářskou komorou ČR, zejména při poskytování informací pro oblast výroby sportovního zboží v rámci projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP).
AVOZ ČR se podílí na řešení celoevropského projektu INNOSPORT, jehož cílem je zvyšování technické úrovně Evropských výrobců sportovního zboží. Bližší podrobnosti o projektu poskytuje odkaz INNOSPORT v pravém menu.