Jak se stát členem

Členem AVOZ ČR se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba, jejíž podnikatelská činnost se dotýká oblasti sportovního zboží ( tedy výrobce, dovozce, distributor, velkoobchodník nebo maloobchodník, poskytovatel služeb, sponzoringové a PR agentury). K přijetí je třeba schválení přihlášky výborem AVOZ ČR.