Orgány AVOZ ČR

Představenstvo


* předseda: Dr.Jan Čermák (Prosport Praha s.r.o.), t: 603 146 885, e-mail: avoz@avoz.cz
* místopředseda: Janan Mudrová (LANEX a.s.), t: 553 751 288, e-mail: jana.mudrová@lanex.cz

* člen představenstva: Ing.Jaroslav Vondruška (Expo C+S s.r.o.),  t: 545 176 158, e-mail: vondruska@expocs.cz

  

Odborné komise a jejich předsedové

  

* kontrolní a revizní komise

Ing.Tomáš Gála (GUMOTEX a.s.), t: 519 314 158, e-mail: gala@gumotex.cz


* komise pro spolupráci se sportovními svazy

Ing. Pavel Ogoun (Gala a.s.) t: 582 314 313, e-mail: p.ogoun@gala.cz

 

* propagační komise
David Gladiš (ANEXE PR, s.r.o.), t: 604 231 941, e-mail:
david.gladis@hedvabnastezka.cz

  


Převážná část práce AVOZ ČR se odehrává v odborných komisích. Ty sdružují zájemce o práci v dané oblasti a jejich struktura odpovídá struktuře pracovních komisí ve FESI. Každý člen AVOZ ČR má právo delegovat své zástupce do jednotlivých komisí a pokud je v dané komisi zastoupen, má tam 1 hlas (nezávisle na počtu členů, které do komise delegoval).